خود مراقبتی

وقتی سیگار می کشی یعنی از خودت مراقبت نمی کنی

و کسی که ازخودش مراقبت نکنه  و دلش واسه خودش نسوزه چطور می تونه از دیگران  مراقبت کنه

اینجوری هم جسمت آسیب می بینه هم روحت

جسمت به خاطر سیگار روحت به خاطر غیر قابل اعتماد شدن و تنها موندن

 

/ 0 نظر / 2 بازدید