آدم است دیگر

انسانند دیگر

روزهای اول هر روز می آیند

بعد می شود هفته ای یک بار شب های جمعه

سپس آمدنشان مختص مناسبت ها می شود

کمی بیشتر که می گذرد سال به سال سر تحویل

و. مانی میرسد که حتی تو را یاد نمی کنند

/ 0 نظر / 2 بازدید