حیف

دلم برایت تنگ شده است حیف که تو از جنس دوست داشته شدن نیستی!

آدم موقتی!

/ 0 نظر / 2 بازدید