رادیو جوانی که دوست دارم

رادیو جوانیه که 5 دقیقه خفه شه و بذاره توی این دنیای شلوغ و پلوغ وقتی تو تاکسی نشسته ایم و هیچ کس پشت موبایلش داد نمی زنه ، راننده ها پشت سر هم بوق نمی زنن و کسی ، کس دیگرو فحش نمیده ، راننده تاکسی فیلش یاد هندستون نکرده و دری وری از مشکلات اقتصادی کشور نمیگه ، مخ ما آروم بگیره!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید