چسب زخم

دلم زخم برداشته است

به نشانه آن، انگشت سبابه ام را چسب زده ام

تا به یاد داشته باشم

برای آدم ضعیف النفسی چون من

نیاز به جمال یوسف و مجلس بزم و دارابی نیست

نقش خیال انگیز یک سیاه چرده نیز

می تواند بسراند.

/ 0 نظر / 2 بازدید