می رسم به تو

هیچ اتفاق خاصی غیر خوشایندی رخ نداده است

من هنوز امید دارم

امیدم از سال های پیش بیشتر است

و نمی گذارم ترس بر من غلبه کند

می دانم چیزی کمتر از دیگران ندارم

و اگر خدایی هست برای همه یکسان است

تلاشم را کرده ام و تنبلی را کنار گذاشته ام

و خواسته قلبیم را شناخته ام

/ 0 نظر / 2 بازدید