موسیقی باران

موسیقی

ترانه

پنجره

تاریکی

باران

:

باران که می آید تو می آیی .... باران گل.... باران نیلوفررررر!!!

 

من

تو

اشک

.

.

 

 

دروغ است

باران که می بارد تو نمی آیی

باران می بارد

اما تو بازهم نمی آیی!

/ 0 نظر / 3 بازدید