اراجیف

دیروز: حوصله ام از زندگی سر رفته

امروز: زندگیم از  سر خستگی در رفته

فردا: خستگیم از لب زندگی سر رفته

/ 1 نظر / 2 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم