چرا لباس سیاه

چرا لباس سیاه پوشیدی?

به خاطر احترام به مادرم

مادرت خوشحال تر میشه اگه نپوشی یا بجاش فاتحه بخونی

مطمئن نیستم

تازه اینجوری آرامش بیشتری دارم

به یاد مرگ خواهم بود

و ۴۰ روز به خودم یاد آوری می کنم که مرگ خیلی به ما نزدیک است

خیلی نزدیک

 

/ 0 نظر / 2 بازدید