بازگشت

گاهی آدم تنها اندازه یک پشت ناخن درد دارد

اما

به اندازه وسعت دنیا اندوه!

/ 1 نظر / 2 بازدید
وحید

امیدوارم جوهر خودنویست از مشکی به آبی بیکران تبدیل بشه ها بخدا