ترانه

شبیه ترانه نخوانده زمستانی شده ام

/ 3 نظر / 5 بازدید
وحید

همه در طی گذر زمان در حال تغییرند حتی ترانه نخوانده زمستانی حالا هی میایم اینجا هی شما.....

[لبخند]

مهاجر

مثل زمستان سرد و خاموشی ولی من همه ترانه ها تو از برم حتی اونایی که نخواندی