چ مث...

تا وقتی صدای اذان بلند است نا امیدی گناه کبیره است

........

هرچقدر هم که گریم داشته باشی اون نگاهتو فقط یه نفر می تونه تشخیص بده همونی که به یادته خیلی ریاد و رو صندلی سینما از دیدنت روی پرده غافلگیر و میخکوب میشه

/ 0 نظر / 2 بازدید