گاهی وقتی یه چیزی نقش می بنده هرگز نمیشه جاشو به یه چیز دیگه بده یا برای این امر مدت زمان خیلی زیادی وقت لازمه...
این وقتی به ذهنم رسید که ..........اداره مخابرات روی یه دیوار بزرگ توی خیابونمون چند سال پیش عکس چند تا برادر شهید را روی اون کشید ،
اما چند وقت پیش بر اثر یه سانحه آتش سوزی ، دیوار به کلی دود گرفته شد به طوریکه مجبور شدن دوباره رنگش کنن و از نو عکس ها رو بکشن ، توی فاصله ای که روی دیوار تصویری نبود ، دایما فکر می کردم امکان نداره تصویر دیگه ای جا شونو بگیره ....و همین هم شد.
یادم باشد کاری نکنم که به کسی بر بخورد ، نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد و ....