مومن پولدار ها رو ديدين ، از اينائی که مال پاکشونو می بخشن ، هی برکت می کنه ها......کم نيستن ، بايد چشم ديدنشونو داشت.......خيلی سخت زندگی می کنن (بعضيا هم می گن خيلی بد بختن ) :

توی طول روز که جرات نمی کنن از خونه بيان بيرون ، ۲ کيلو گوشت بخرن، يه شب جمعه هم که سوار ماشينشون ميشن تا برن بهشت زهرا ، پشت اولين چراغ قرمز ، مردم بدجوری بهشون نگا می کنن ،انگار با نگاهاشون ميگن :ای خاک بر سرت که هی مال مردم خوردی و شکمتو گنده کردی..........

يکی از علتاش اينکه دروغگو ، رياکار ، دو رو توی جامعه زياد شده ، مردم نسبت به هم بی اعتماد شدن

شايدم يه علتشم اينه که ، ما قبول نداريم بعضی جاهای فرهنگمون دچار نقص و اشکاله (حالا چه ۲۵۰۰ ساله ،چه ۱۴۰۰ساله ، چه مخلوطش) ، مثل اين ضرب المثل عامه پسند که ميگه :فلان و فلان و فلان .........يا خودش دزد بود يا پدرش........که باهاش هر کسيو ميشه برد زير سوال!

شايدم فارسی و دستور زبان درست بهمون ياد ندادن:

الان جای ساده پوش و ساده زيست ميگن : کثيف و تارک دنيا و امل

اسرافکار:به روز

ولخرج :مشتی ، با حال ، لارج

چابلوس و پاچه خوار :مردم دار

راستگو : بی دست و پا

مومن : خشک مقدس

پولدار :آدم حسابی

تحصيلکرده : بدبخت خرخون

بخيل : مقتصد

چشم سفيد : رک و رو راست

و صدها  لغت ديگه ، که جای تامل داره ، وهنوز هم پدر مادرائی هستن که اجازه نمی دن ، اين لغات به فرهنگ واژه های فرزندانشون اضافه بشه.........اما از همه جالب ترش ، خدا بيامرزه ......فکر کنم بدونين جای چه کلمه ای مياد.........