اولين عکس  وبلاگمو تقديم به تداعی جونم (نويسنده بوی سيب سرخ ) می کنم :