وب دوست خوبم مجيد را ببينيد، لينکش کردم.

صد درد ( بهداشت ، پزشکی ، پاسخ به سوالات مربوط به مسايل جنسی و کلی حرف خودمونی و درد دل)