یه اصل واسه کار پیدا کردن وجودداره ، این که نباید از کارفرما مدرک بالاتری داشته باشی.

یه اصل هم از از هزار اصل برای سر کار باقی موندن : نباید خیلی خوب نشون بدی که داری  کار می  کنی، وگرنه بالا دستیت فکر می کنه که می خوای جاشو بگیری.