بعضی وقتها

هیچ کلامی برای نوشتن نیست

.............

بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی

خودت آرامشم بودی خودت دلواپسم کردی

ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه

چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه

تو روز و روزگار من ....... بی تو روزای شادی نیست

تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست

.

.

سلام ای ناله بارون

سلام ای چشمای گریون

سلام روزای تلخ من

هنوزم دوستش دام

سلام ای بغض تو سینه

سلام  ای آه آیینه

سلام شبهای دل کندن

هنوزم دوستش دارم

نمی دونی تو این روزا

چقدر حالم پریشونه

دلم با رفتنت تنگ و دلم با بودنت خونه

خراب حال من بی تو

نمی تونم که بهتر شم

تو دستای تو گل کردم

بذار با گریه پرپر شم

یه بی نشونم توی این خزون منو از خودت بدون

یه بی نشونم توی این خزون یه بیقرارم یه نیمه جون

منو از خودت بدون

............ سلام ای ناله بارون

**********

 

 

هیچ دقت کردین تعداد کمی از ما صدای مرغ های ماهیخوار و کنار دریا شنیدیم ، اما با شنیدن یه موسیقی که در کنار آواز دریا، صدای مرغان ماهی خوار پخش میشه بیشتر احساساتی می شیم؟!!!