یه کرمی تو وجودم هست که باید دائما نگران کسی باشم

اگه نگران کسی نباشم، انگار یه چیزی غیر طبیعیه!!

و انگار قراره یه اتفاق بد بیوفته!

الان نگران این هستم که چرا نگران کسی نیستم!!!!!!!!!!!