امام حسین ، سوم شعبان ، روز پنجشنبه به دنیا اومدن ،  مثل امسال . آزاده باشين . التماس دعا.

ياد ۱۷ شهريوری ها  هم  گرامی .