بالاخره چترم و بعد از سالها بدست گرفتم ....

پستوی خاطراتن نم زده است!!!!!