.....

تمام دستشویی پر از خرده موهای ریش تراشیده پسرهای خونه استناراحت

به خودم می گویم  مثلا تمیز کرده اند

اما حتی توی پریز برق هم موی ریز شده به چشم می خورد

الان برای من هیچ کاری سخت تر از تمیز کردن موهای ریز ریز آب خورده و چسبیده به کف دستشویی نیستسبز

از خودم می پرسم چرا وقت ریش تراشیدن تمام موها به اطراف می پاشد؟چشم

و چرا موقع صورت شستن آب به آینه می پاشد و زیر دستشویی هم خیس می شود؟نگران

چرا وقتی من دستو صورتم را می شویم این اتفاق نمی افتد؟

و چرا مردها با آب و صابون دست و صورتشان را خیس می دهند و بعد چرک و کثیفی آن را با حوله تمیز می کنند؟

فقط یک روز برای کثیف شدن حوله کافی است در حالیکه حوله من یک هفته تمیز می ماند؟

نمی فهمم

خدا را شکر می کنم که تمام بدن آقایون از ریش پوشیده نیست

و خدا رو شکر که آنها نمی خوان بزایند.

چون در اینصورت در هنگام هر زایمان از عربده مردها زمین لرزه می شد وباید هزار پیش خدمت جلوشون خم و راست میشد و  تا 100 سال خاطرات بی مزه 9 ماه بارداریشان را مثل خاطرات سربازیشون در هر مجلسی 5 بار تکرار م کردن!