درست در مقابل اون رنگین کمان زیبا ، ابرها آرایش فوق العاده ای را پیدا کرده بودن.

این عکس بوسیله یه دوربین دیجیتال آماتوری گرفته شده .از طبقه پنجم خونمون!