بازم دارم با مترو بر می گردم خونه

خودمو تصور می کنم 50 سال دیگه :

در خونه نشستم ، دخترای قشنگم کنارمن .( همیشه فکر می کنم من یه جفت دو قلو دختر حوشکل میارم)

بهشون میگم: وقتی من 28-9 ساله بودم .جمعیت تهران خیلی زیاد بود ، ساعت 2 بعد ظهر در چهار راه ولی عصر توی ماه رمضون اونقدر آدم لول میزد که باورتون نمیشه

مردم از نظر اقتصادی در مضیقه بودن

زنها در مترو دست فروشی میکردن ، اونقدر زیاد بودن که آدم از دستشون سر سام می گرفت ، غصه اش می گرفت که چرا زندگی های ما اینجوریه که یه زن با تمام شئوناتی که باید داشته باشه ببیاد وسط جمعیت ، دست فروشی کنه

همه چی می فروختن تا لباس زیر!

بچه های ادامس فروش و فال فروش هم کم نبودن ...

وقتی فکر می کردم تو شهری مثل دبی ، در شلوغ ترین ساعت روز به سختی توی ترافیک می مونی و یه ادم می بینی ، به آرامش اونا حسودیم میشد

یعنی با این همه برنامه های تنظیم خانواده 50 سال دیگه جمعیت ما مثل پاکستان 180 میلیونی میشه؟