به راستی در پس رگبرگ های پرشمار یک درخت چیست؟

................

هر چی تو دوره دانشجویی بودی ، واسه خودت بودی !( این هم تشویقیه هم تنبیهی)

................

گاهی وقتها تشکر شنیدن از آدم ها خیلی خنده دار میشه

وقتی تو از ته دل برای کسی کاریو انجام دادی ، بدون چشم داشتی به تشکر

و وقتی اون اینو میدونه اما واسه اینکه رسم قدردانیو به جا بیاره تشکر می کنه

تشکر واسه یه جمله ، واسه یه بیسکویت!

..................

پیراهن زردت رو کنار بذار ،ببین دنیا چقدر عوض میشه!

..................

پرسه زدن را هرچقدر میخای واسه خودت به کار ببر ، اما واسه دیگران نه

هرچند عمر این واژه در مورد خودت هم داره تموم میشه

..................

احتمال اومدنت رو میخوام چی کار؟ روی اسب لنگ شرط بندی کنم؟

..................

آدم های زیادی بهت گفتن :دوستت دارم ، اما هیچ کدوم از اونا من نبودم .... دوستت دارم

................

همیشه چند لحظه بین سلام و معرفی من فاصله بود ، اما اون نگاه ها توی مین چند لحظه منو آزار میداد .... از این فرهنگی که یه سری چارچوبهای ذهنی از پیش تعیین شده داره حالم بهم میخوره .... سعی کن شکل اون چارچوبا بهت تحمیل نشه

................

هر کسی برای دلیلی جلوی راه دیگری قرار می گیره ، دنبال پیدا کردن این دلیل نباش

شاید ماموریت منم این بود که تو رو بدرقه کنم ....... چقدر الان آرومم

..............

امروز خودمو آماده کرده بودم که بنویسم ف یه هفته است که ندیدمت ..... حدس میزدم میای ... ممنون که آمدی

.............

با پدرت اندازه ای حرف بزن که حرفی هم برای گفتن واسه اون بمونه ......

.............

صدای تو آرامش دهنده است ............