شما می تونین انتخاب کنین که دلباخته باشین یا دلداده

زندگی سخت ساده است و پیچیده نیز هم

سکوت ملل ها از راز ما سخن تواند گفت

 

شما چقدر خوبین که قدرته خندوندنم و دارین

فرقش اینه که من به خودم می خندم و شما به دیگران

من تو دوره طولانی مدت سکوتم که تا ابد طی میشه، امروز فقط گردوخاک کردم ، طوفانی دیگه در کار نیست

تنت رو برای کسی عریان کن که روحش رو برای تو عریان کرده باشه ، اونوقت از زندگی کردن خودت خوشحالو مست میشی و این یعنی دوست داشتن حقیقی

همیشه قدر خودتو بدون و مراقب خودت باش