امشب به اندازه 8 خرداد طولانیه

اگه یه روز تبریک نگفتم ، بدون من مردم ............ امسال بهت تبریک نگفتم آخه من مردم

می دونم که هیچ وقت نمیای به اینجا رو سر بزنی ، اینجا رو دوست نداشتی ، پشت نت نشستن و دوست نداشتی ، اما عیب نداره من مخصوصا امسال واست هیچ پیام تبریکی نمی فرستم که خیال کنی من مردم

...................................................

چه خاطره ای واسم گذاشتی ، خاطره تمام 22 شهریور هایی که یادت نمی موند ......تموم شو ای خاطره ای که نبودنت بیشتر از بودنت خاطره ساز بود .......... تموم شو لعنتی!

..................................................

به همه دوستای چتیم حسودیت می شد . می خواستی جای همه دوستای وبلاگیمو پر کنی .بهت می گفتم هر کی جای خودشو داره ، قبول نمی کردی ، بهت می گفتم تو قوی باش ، بقیه رو کنار بزن ، قبول نمی کردی

من از همشون گذشتم ، رد شدم ، به خاطر تو ! همه رو فراموش کردم ، کنار گذاشتم به خواسته تو ، تو موفق شدی پر کنی تموم ابعاد زندگیمو

اما حالا تو نیستی ، همه اون ابعاد خالی شدن !تاثیر تو چقدر بود تو زندگیم ؟

حالا اگه صبح تا شب پای چت باشم واسه پر کردن جای خالی تو نیست ، واسه لجبازی با تو نیست . واسه فراموش کردن خودم نیست  .......... واسه تفاوتهاست