طاهره کجایی؟

من همین اینجام

1) برداشت 2 این مرد منو تو خواب هم چک می کنه!

2)برداشت 1  آه این مرد در نا خود آگاهش منو می بینه ، وقتی خوابه ........ اگرچه در طول روز به نظرنمیاد!

.............

5 روز مونده!خدایا همش 5 روز مونده......... من میتونم یه شبه تمومش کنم ...... اما صبر کردم تا 40 روز شه........