تو چشم من نگاه نکن دنبال اشک من نگرد

چشمای آینه قبل من تنهاییامو گریه کرد

بیخودی حالمو نپرس

چیزی نمی فهمی ازم

اشکاتو خرج من نکن ما که نمی رسیم به هم

تو هم اندازه من تو فکر فصل آخری

فقط بدون جون منو داری به همرات می بری

تو چشم من نگاه نکن شهر غمه شهر چشام

دنیای  تو مال خودت تنهام بذار با غصه هام

آخ که آسون برات گذشتن از هر چی که بود

آدما یادشون میره عشق قدیمی خیلی زود

تو هم اندازه من تو فکر فصل آخری

فقط بدون جون منو داری به همرات می بری

دارن به دنبالم میان تمام خاطرات من

می دونی بی تو می میرم تیر خلاصو تو بزن

یه آرزو تو قلبمه میخواماینو تو بدونی

مث دل عاشق من قلب کسیو نشکونی

وقتی نمونده واسه ما حتی واسه خدافظی

برو منو تنهام بذار با این گلای کاغذی

تو هم اندازه من تو فکر فصل آخری

فقط بدون جون منو داری به همرات می بری