حس می کنی که خدا همین جاست کنار تو ، و خیلی نسبت به تو نزدیکه اونقدر که راحت می تونی باهاش در گوشی صحبت کنی و لازم نیست داد بزنی تا شاید صداتو بشنوه . اونقدر نزدیکه که حتی اگه چیزی هم نگی ، می بینه که تو چی می خوای و اونقدر خوب می شناست که وقتی پکری ، می دونه از یه چیزی ناراحتی و به یه درد دل احتیاج داری ولی چون اون دوست داره و چون خودت دوست داری ، باهاش حرف می زنی . مهم نیست چه حرفایی بین شما رد و بدل میشه مهم این فرایند عاشقانه است . منتظره یه چیزی بخوای تا بلافاصله فراهم کنه . دیگه آدم هم که نیست که نتونه بعضی کارها رو انجام بده . خداست ، خدا . قادر مطلق  . به شرطی که تو هم نخوای که کائناتو با خواستت به هم بریزی . اونوقت می بینی که زندگی چه قدر لذت بخشه . اینجا که میرسی دیگه اصراری نداری همون موقع هر چی می خوای بهت بده ..........چون هر وقت بخوای تا اراده کنه بهش می رسی.

پس، همه چی داری ، ديگه چيزی نمی خوای