سال 77 یه دوست مطمئن بهم گفت که سال خوبی برای همه است چون به 2 تا 7 ختم میشه
الان یادم نمیاد واقعا سال خوبی بود یا نه
اما یادمه که گفت تمام سال هایی که به 7 ختم میشن خوب و پربرکتن
10 سال میگذره
امسال سال 87 است و من امروز 7 فروردین میزبان دو میهمان خوب بودم