سه روز تعطیلیم حروم شد ، فقط به خاطر ندونم کاری یه به اصطلاح دکتر که از طریق بازاریابی اجتماعی می خواست منو راضی کنه تا یه که کارو به عهده بگیرم،اون لحظه چقدر از همه دنیایی که توی این چند سال اخیر به خصوص 8 ماه گذشته اطرافم ساختم و هی هم به همه میگم،  متنفر شدم.

دکتر جون اصلا واسم مهم نیست تو توی خیالت که اونقدر دور دست و دست نایافتنیه ،انگار بخوای پشت یه کوه مرتفع و ببینی  قرار کیو عضو موسسه ات بکنی.

.................................................

اتفاقا من بیشتر از تو عقده ای نیستم ُ.

چون هی نمیگم :من عقده ای نیستم.من اینجوری هستم ُ من اونجوری هستم.