من یک فلج نیستم و کوتاهی قد فقط یک بهانه نیست

متین عزیزم نمی تونه واسه دختر خاله هاش دعا کنه،تا خدا بهشون عقل بده،

نمی تونه چون هر وقت دستش و بلند کرده به همه چی رسیده،

هیچ وقت روی نوک انگشتاش برای رسیدن به چیزی وای نایساده،

معنی لق خوردن روی چارپایه رو نمی فهمه،

اما من یه عمر هر وقت رفتن سر کابینت آشپزخونه ، این جمله تکراری بد و شنیدم که:اگه دستت نمی رسه یه آدم قد بلندو صدا کن!!!

دلم نمی خواد نوه های من هم این جمله رو بشنون و هر بار به جای اینکه بگن:مادر بزرگ خدا بیامرزت! بگن:

اه این مادر بزرگ ما ازدواج نکرد ، وقتی هم ازدواج کرد چه جوری و با کی کرد ، یه عمر ما رو به درد سری بی چاره انداخت!

چیزی که همیشه توی ذهن منه !سرزنشی که مامان همیشه از طرف ما میشه!!!

امیر و محمد که مرد هستند هم همینطورند ، این موضوع یه عالمه ساله که تو دلشونه، یه عمرم باید باهش سپری کنن ، بدون اینکه اوضاع عوض بشه یا بپذیرنش.

امیر همیشه میگه :ما بد شانس ترین نوه های مادرجون بعد از هما بودیم .چون هما هم مادرش بلند هم پدرش!اما ما بین این همه نوه کوتاه از آب درومدیم ، اونم فقط به خاطر ازدواج پدر و مادرم!!!