مامانم تو زندگیش شاد نیست ِخاله ها هم همینطور.اگه منم شاد باشم یا نباشم . راضیِ باشم یا نباشم  ِ هیچ کدومتون نمیاین بگین ِاین شما بودین که اصرار داشتینِ ِهمه خواهید گفت :این تصمیم خودت بود.

حتی کارتون ها هم به آدم میگن تصمیم با خودته !این اولین باری بود که از یادگرفتن یه چیز از توی کارتون متنفر شدم!!!