یه جمعه که باید با چند تا غریبه سپری شه!

یه جمعه که لااقل خالی از آدم ها نمی مونه!

چیزی که مهمه اینه که الان ،موضوعی که فکر ما رو به خودش مشغول کرده این جمعه نیست،سه شنبه ای است که در راهه و هیچ کس نمی دونه!

وای که چقدر تو دلم به همه اینا می خندم!

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

روندگان طریقت ره بلا سپرند

رفیق عشق چه غم دارد از فراز!!!