حالم بهم میخوره از تناقض گویی های آدم ها و شعارهای توخالی...

نه .........از نظر شما مهم نیست که آدم خوبی باشه!

مهم نیست که من بخوامش!

مهم اینه که بقیه چی میگن!مهم اینه که شما باید قبولش داشته باشین!مهم اینه که با معیارهای شما همخونی داشته باشه!

 شما نمی خواین باور کنین که دنیا عوض شده!

اینکه من چوب نیستم!

اینکه من اونی که شما فکر می کنین نیستم،سالهاست که ازش جدا شدم ، نمی خوام هم اونی باشم که شما می خواین و می بینین!

اینکه شما وقتی همسن من بودین یه خاناده رو می چرخوندین!

اینکه آنچه که انجام دادین شاید نهایت توانایی و عقلانیت تون بوده اما نهایت آنچه که باید نبوده!

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

راستی ، میشه تو یه نفر دیگه حرف نزنی!!!