وقتی نارنجی از نظر تو رنگ قشنگ و جذابیه ، و کل دلیل تو واسه دوست داشتن به همین دو تا دلیل غیر منطقی خلاصه میشه، حالا من هی بیام بگم ،رنگ سفید خوبه، تماما نوره و روشنه ،آینده اش تضمین شده است ،چه فایده ای داره؟

تو تمام توجیهات دنیا رو واسه قشنگ نشان دادن نارنجی خودت برای من میاری تا به من بقبولانی و من تمام دلایل منطقی برای عوض کردن نظر تو!!

عشق هم همینجوریه!!!!!!!