قصد داری ادامه بدی؟

آره ولی فعلا خستم می خوام فاصله بندازم

......قبولیش سخته نمی دونم از عهده اش بر میام یا نه.

اگه بودم حتما میومدم.

من هم خوشحال می شدم.

..... بی خیال بابا جدی گرفتی مطلبو!

هیچ فکر نمی کنی شاید  قشون کشی رسم نباشه.چقدر هم ذوق زده شدن با این نتیجه همه گیر افتزاح!

بهت افتخار می کنم.

لطف دارین.

.......نمی دونم از این جملت چرا خوشم نمیاد. برو بابا دلت خوشه از اون ور دنیا.همین که مامان وبابام بهم افتخار می کنن واسه هفت پشتم بسه.

برنامه داری واسه ()؟

دارم ولی بهش عمل نمی کنم

پشیمون می شیا ؟

می دونم

..... مگه توی این مملکت برنامه ریزی هم معنی داره؟

دلت می خواست جای من بودی ؟ تو نمی خوای بیای؟

می خوام ، اما فعلا شرایطش را ندارم.الان که مجردم نمیشه . بعدش هم که بستگی به طرف داره.

پس روی طرفت دقت کن.

......شرایطمو برا کی بگم ؟ واسه تو ؟ مگه می فهمی ؟

زندگی خوش میگذره کلا؟

آره ، خوش نگذره چی کارش کنیم .مجبوریم خوش باشیم.

...... مگه دست منه عزیز من؟

برنامت واسه آینده چیه ؟ () یا کار دیگه؟

() فعلا ، نشد کار.

......منظورت از کار دیگه یعنی چی ؟ ازدواج.دست بذارم روی دست منظورته؟

 

الان مثلا می دونم که پشیمونم؟