سلام دختر خانوم های  خوب ناز نازی .
امروز با یه دوست خوب در تماس بودم ، انتقاد سازنده ای  داشت .
می گفت :مطلب  ( من هم جوونم مثل شما/يکشنبه ۱۹ تير) خیلی لحن قشنگی نداشته و بسیار جماعت ناز نازیو ناراحت کرده و کوبونده.
حقو بهش دادم.
خوب ، خوبای من ! ازتون عذر می خوام که بقیه مطالبم خیلی لطیفو مودبانه بوده ، اشتباه شده!
به قول معروف "همیشه شعبون یه دفعه هم رمضون "
همیشه، ما همه جا ،  شما رو تحمل می کنیم و شما هر توهینی می خواین می کنین ، (چه قبل انقلاب ، چه بعد از انقلاب ....)
واسه یه دفعه هم که شده توی این وبلاگ ، توی این چند خط شما مارو تحمل کنین ؟  بچشین ، ببینین چه مزه ای داره ؟!نمی تونین ؟  

نه که نمی تونين ! آخه پوست شما مثل مال ما کلفت نشده !

 خوندينش؟
چطور بود ؟ حال کردین؟
گفتین چه بی شعور ؟عیبی نداره ! ما عادت داریم از این چیزا بشنویم .شنونده باید عاقل باشه .
کفتین چه بی مزه ؟ باز هم اشکالی نداره ! هر کسی یه نظری داره دیگه ، تو هم نظرتو بگو ، پس فردا نگی ،آزادی  اندیشه و بیان نیست ، بندازی تقصیر ما  .

گفتی نظر تو؟ آفرین به جراتی که داری ! مثل شیر وایسادی از چیزی که بهش معتقدی دفاع می کنی ؟!
ما که از این دل ها نداریم ، به خدا می  ترسیم  ، یه لنگ کفشی ، کیفی ...  از طرف شما حوالمون شه .
باور کن !برات یه دفعه دیگه ، تو این زمینه چند تا خاطره می گم.
ازون بدتر ! گلای قشنگم که شما باشین  ، اگه بهشون بر بخوره .....همه خدا و دین و پیامبرمی برن زیر سوال .آسمونو ریسمونو بهم می بافنو ، همه رو آدم خوبا و آدم بدا رو می ذارن تو یه کاسه !

ولی من اين کارو نمی کنم...........طرف صحبتم فقط با کسائی بود که می گن امنيت به تاراج رفته.....

خنديدي؟ نخند........واقعا که .......خنده نداره ..........گريه داره...........از بس که هممون بد بختيمو ، هی ما و شما می کنيم و سنگ همه رو به سينه می زنيم.......