کاری نکنید که اونایی که با ایمانند غصه بخورند
اونایی که ایمانشون سسته ، بلغزن
اونایی که لغزیدن ، کاری کنن که باعث .... 


من با توی دنیای بزرگ و پیچیده ام خانمی نمی کنم
اما تو تو دنیای کوچیک وساده ات ، شازدگی می کنی
می ترسم بیای به دنیای من ، تو از شازدگی بیوفتی و من از عزت


فرق بین من و تو اینه که :
تو جلوت همیشه یه علامت توقف ممنوع می بینی
و من همیشه عبور یه طرفه
ترسم اینه که یه روز تابلوی من تبدیل بشه به ورود ممنوع و مال تو ....

يه فرق ديگه هم اينه که:من از پرسيدنش هم شرم دارم ، اما تو از پاسخ دادن بهش هم شرم نداری

ایشا الله 100 ساله شی ، نه 120 سال ساله شی
یه دعاست یا یه نفرین؟