خواستم قبول کنم صدای خنده هایشان جان تازه ای است بر جسم این خانه ، اما امروز هیاهوی قهقهه هایشان چقدر چهار دیواری  من را تنگ تر می کند

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

چقدر یاد گرفتم:

هر کدام از ما باید در لحظاتی از زندگی من خودمان را آبیاری کنیم...

اما حال  دلم گرفته !چه تمرین سختی است وچقدر فاصله است  از یادگیری تا آن را بپذیرم.......

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

گاهی گفتن ها ارزش یک کار را تا حد کلمات کوچک می کند .چرا گفتم؟

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تنها هستم ، حالا که چی ؟

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪۵

بعضی وقت ها باید شعار داد .خوب بده جوان سال 57

اما توقع نداشته باش ، لااقل روی ما..............همون اثر  و داشته باشه

 من اگه جای تو بودم یه فکری واسه این 30 سال که گذشته می کردم........

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 وقتی دستمزد شما زودتر از موعد می رسد ، چه معانی می تواند داشته باشد؟

  • رضایت کارفرما از کار شما ، تشکر و تشویق به ادامه کار
  • شما کاری کرده ید یا سخنی گفته اید که احساس نیاز شما به دستمزدتان به او یادآوری شده ، در اینصورت  خود باعث ترحم بوده اید
  • خستگی از حضور شما و تذکری برای جمع و جور کردن کار
  • نارضایتی از آنچه که تا به حال بدست آمده و گوشزدی برای ادامه کار به نحو بهتر و یا مقدمه ای برای انتقاد
  • ناخشنودی کامل و خواستن عذر شما به شیوه مودبانه ( و یا حتی ...)
  • گاهی هم هیچ دلیلی ندارد جز اینکه کارفرما می ترسد دستمزد شما را فراموش کند و حالا شما هستید و یک پیش پرداخت نا خواسته!

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

قدری یک جا رفت و آمد کنید که نقش های شما عوض نشود