در تمام شب هایی که بالینم خیس شد ، گریه هایم با باران آمیخت و صدایم در بغض آسمان گم شد و حتی شب هایی که صدای شکستن دلم در سکوت شب خفه گشت ،گفتم : خدا من را از شر تو در امان نگه دارد و برایت جز دعا نکردم
ولی امشب دیگر کار تمام است، امشب به جای همه آن شب ها نفرینت می کنم
که الهی خدا تنهایت گذارد که برایم هیچوقت دوست و همدم و کس نبودی
و الهی که خدا دلت را آنطور که امشب دل من را سوزاندی بسوزاند

*****************************************

آی مردم من یه کسیو می شناسم که می تونین هر بلایی دلتون می خواد سرش بیارین ، از بس که غریبه