وقتي مسلمان ضعيفي باشي ، ميگن اسلام دين ضعيفيه!
وقتي به جاي متخصص شدن ، فقط واحد پاس کرده باشي ، ميگن رشته تحصيليت ، رشته آبکيه!
وقتي عروس خوبي نباشي ، ميگن کلا فاميلش يه چيزيشون ميشه!
اگه مدير خوبي نباشي ، ميگن کلا سازمان بي سازمانيه!
اگه نويسنده ماهری نباشی .........