و هر شب غصه دار به خودم میگم امروز هم آنروزی نبود که می بایست اون هدیه آسمونی که واسم کنار گذاشتیو دریافت می کردم.

***************************************

وقتی از زمان و مکان دور باشی چه فرقی می کنه نوروز بشه یا نه؟