چقدر زود گذشت ، آه چقدر زود گذشت!
چقدر زود گذشت روز شکوفه ها
آن روز چقدر بزرگ شده بودی!

چقدر زود گذشت آنروز که 9 سالگی تو را همراه فرشتگان آسمانی هلهله کردیم
آن روز چقدر بزرگ شده بودی!

چقدر زود گذشت آنروز که نام تو را میان اسامی شاگردین مکتب زینب (س) ثبت کردیم
و تو چه سربلند راه فاطمیه را به زینبیه ،
چه نیکو  زینبیه را به علوی
و  چه شایسته علوی را به رضوی پیوند زدی.
آن روز چقدر بزرگ شده بودی!

و امروز که آرزوی ما اینست  آن مسیر را به مهدویت ختم نمایی.

 امروز چقدر بزرگ شده ای! امروز که بیشتر از چند هزار روز درخشان از آن روز طلایی می گذرد.
روز تولد تو