آره بابا جون ، حق دادنی نیست ، اما گرفتنی هم نیست عزیزم، خریدنیه!

اينی که می بينی پسرم ،راهپيمائيه گلم نه تظاهرات. يعنی هر چی تعداد شرکت کننده ها بيشتر باشه ، معنيش اينه که رضايت مردم بيشتره نه اعتراضشون ، قربونت برم.

واقعا که الله اکبر!