پدری خوبه که قبل از اینکه پسرش بگه براش شکلات بخره!

سرکه را خدا آفرید نه سس را.