از همه دوستانی که شاکی شدن از اينکه بهشون سر نمی زنم عذر می خوام، نت دم دستم نيست ، به همين خاطر مجبورم تا فرصتی گير مياد اول آپ کنم و وقت کافی واسه اومدن پيش شما رو ندارم.البته گاهی هم ميام  و مطالبتون و دنبال می کنم اما پيام نمی ذارم چون وقت (=جون) می گيره..... به اميد ديدار

دوستان جديد هم اگه به آرشيو من سری بزنن ممنون ميشم.