یه فرق بزرگ بين کار تو مدرسه پسرونه و دخترونه: پسر بچه ها واسه داداش هاي بزرگترشون دنبال زن نمي گردن
يادمه سالي که مدرسه دخترونه مي رفتما چقدر به اين جور موارد بر مي خوردم!شايد به خاطر ذات عاطفي دخترا باشه.شايدم به اين خاطر باشه که هر کيو دوست دارن دلشون مي خواد يه نسبتي باهاش پيدا کنن.
اما يه چيزيو اعتراف کنم.اين پسرا خيلي زبل تر و  باوفا ترن.شاگرد هاي دخترم ، تا يه معلم تر گل و ورگل تر مي ديدنا....اصلا ولش کنين ،چه اهميتی داره!