داستان پینوکیو رو یادتون میاد ، وقتی گول روباه مکار و گربه نره رو خورد و  به سرزمین عجایب رفت تا چند سکه طلاشو که داشت بکاره و درخت سکه برداشت کنه ، و بقیه داستان...
قکر می کنم ما  وقتی که بزرگ می شیم ، باید  نتیجه گیری هایی هم که از قصه ها می کنیم  با ما بزرگ شن .
18 سال پایین تر ها از اینجا به بعدو نخونن:
از گربه نره و روباهه خبری نیست ،چون شما پینوکیو نیستین.
به اینجا مراجعه کنین ، منظورمو می فهمین .

 www.iranbingroup.persianblog.ir